Nama Pengguna Kata Laluan Ingat Katalaluan
Air Alam Sekitar Hutan
Alam Sekitar
JPS
JUPEM
JPSM
JMG
PERHILITAN
JKPTG
FRIM
JAS
NAHRIM
JTLM
JBK

Tarikh Kemaskini Teras :

1.
Tanah
-
September 2015
2. Air
-
25 Mac 2014
3. Mineral
-
26 Mac 2013
4. Hutan
-
26 Mac 2013
5. Biodiversiti
-
26 Mac 2013
6. Alam Sekitar
-
26 Mac 2013

 

Pengenalan

Maklumat Asas Sumber Asli dan Alam Sekitar adalah inventori maklumat berkaitan 6 teras NRE iaitu hutan, air, alam sekitar, biodiversiti, tanah dan mineral.

Pengurusan sumber asli dan pemuliharaan alam sekitar secara lestari adalah amat penting untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan pembangunan sosio-ekonomi negara yang mapan. Maklumat asas ini mengandungi data dan maklumat yang komprehensif, terkini dan tepat tentang sumber asli dalam sekitar negara serta dapat membantu dalam pengubalan dasar, perancangan dan pengurusan sumber asli dan alam sekitar negara dengan lebih cekap dan berkesan lagi.

Maklumat yang terdapat di dalam aplikasi ini diperolehi daripada setiap agensi yang terdapat di bawah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Antara agensi yang terlibat dalam pengumpulan maklumat ini adalah seperti berikut:

Visits :