Skip to main content

Geodata merujuk kepada kategori data asas geospatial yang ditakrifkan oleh pihak yang berkepentingan dalam geospatial. Ia diwakili oleh kategori data asas yang diperlukan oleh pengguna serta persekitaran, untuk menyokong pembangunan dan penggunaan data ini . Agensi juga boleh menggabungkan maklumat mereka dengan rangka kerja data tematik. Melalui kerjasama ini, agensi kerajaan dan industri geospatial mampu menentukan kategori data asas yang boleh dipercayai untuk mencapai objektif.

Data Asas Geospatial (Fundamental Data) adalah data geospatial yang berkepentingan tinggi dan mematuhi piawaian serta diperlukan oleh banyak pihak untuk menyokong reka bentuk dan pembangunan sesebuah negara atau organisasi. Rujukan utama bagi Pangkalan Data GDC adalah berdasarkan ciri-ciri yang terkandung dalam dokumen MS1759 Standard Malaysia: 2015, Maklumat Geografi / Geomatik - Kod Ciri dan Attribut (Semakan Pertama).

 

Terdapat 282 data asas yang telah ditetapkan bagi tujuan perkongsian mengikut 12 kategori iaitu:

 

Kategori Data Fitur Kategori Data Fitur
Aeronautical 28 Hypsography 5
Built Environment 83 Special Use 14
Demarcation 33 Soil 11
General 13 Transportation 12
Geology 18 Utility 12
Hydrography 31 Vegetation 20

 

Bagaimana memohon data geospatial?

Aeronautical 0

BuiltEnvironment

Demarcation2

Geology 0

Hydrography2

Hypsography 0

Soil 0

Transportation 0

Utility 0

Vegetation2

SpecialUse

General 0